Återhämtningsplan efter Corona

Idag, onsdag, presenterar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett återhämtningspaket, en reviderad EU-budget och ett nytt arbetsprogram inför Europaparlamentet.

Det finns flera frågor som behöver lösas framöver, inte minst hur de länder som blivit mest drabbade av pandemin ska få hjälp av övriga för att ta sig vidare. Förslaget från Tyskland och Frankrike är en återhämtningsfond på 500 miljarder euro, som ska finansieras genom att EU-kommissionen lånar upp medel på kapitalmarknaderna, som sedan går till medlemsländerna via bidrag som en förstärkt EU-budget. Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna pratar istället om en ”Emergency Recovery Fund” som är helt baserad på lån till medlemsländerna.

Webinarium

EU-kommissionen arrangerar ett webinarium: ”Efter Corona-pandemin: Hur ser EU:s återhämtningsplan ut och kommer den att fungera?” för att diskutera återhämtningsplanens olika aspekter. Medverkar gör Carl Bildt och John Hassler. Läs mer om innehållet här >>

Datum: Måndag 1 juni

Tid: Kl. 12.30

Var:  SVT Forum sänder seminariet och det strömmas även live via EU-kommissionens Facebook