EU-parlamentet röstar om ny kommissionsordförande

Kan Ursula von der Leyen bli EU-kommissionens första kvinnliga ledare? Detta ska avgöras mellan den 15 – 18 juli när ledamöterna i Europaparlamentet röstar om vem som får efterträda Jean-Claude Juncker som ordförande för EU-kommissionen. 

Rollen som kommissionsordförande ses som den mest eftertraktade bland toppositionerna inom EU. Hittills har posten dock aldrig tilldelats någon kvinna men det kan det nu bli ändring på. Efter förhandlingar mellan medlemsstaternas regeringschefer föreslås den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen, från konservativa CDU-partiet, som efterträdare till Jean-Claude Juncker. 

Regeringscheferna nominerar en kandidat som sedan EU-parlamentet röstar för eller emot. Det är alltså ledamöterna i Europaparlamentet som har sista ordet, men många tycker att parlamentet bör ha inflytande också i nomineringsprocessen. Detta har resulterat i att de större partigrupperna har utsett så kallade ”spitzenkandidater” alltså toppkandidater som förslag till tjänsten. Von der Leyen är inte en av spitzenkandidaterna och hon saknar stöd från vissa av partigrupperna.

Läs mer om processen och spitzenkandidater i ett av våra tidigare inlägg >>