Europa Direkt Sydskåne i Strategiska EU-nätverket

Den 26 februari träffades Strategiska EU-nätverket på Malmö Universitet.

Mötet arrangerades av Kommunförbundet Skåne och Malmö Universitet och handlade om de samhällsutmaningar men också möjligheter Skåne står inför och hur de löses på bästa sätt med hjälp av samverkan och partnerskap.

Forskning och innovation är grundbulten i den hållbara samhällsomställning vi står inför. Samhällsutmaningar inom klimat, energi, hälsa och transporter kräver effektiv samverkan mellan forskning och förvaltning. Forskningsvärlden och kommunal, samt regional förvaltning behöver strukturera sin samverkan, likväl som sitt kunskapsutbyte. I EU:s kommande programperiod för 2021–2027 kommer det att finnas ett ökat fokus på smart specialisering, innovation och samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Under dagen avhandlades frågor som hur parterna kan samverka för att söka medel som gynnar såväl parterna som vår gemensamma region? Hur kan olika finansieringskällor kombineras? Hur kan forskning komma in i de olika programmen?

Under dagen diskuterades hur vi skapar förutsättningar för samarbete mellan akademin, myndigheter, näringsliv, kommuner och region och tillsammans stärker Skånes utveckling genom samarbete och partnerskap.