Politiska riktlinjer 2019–2024

Här kan du hitta mer information om de sex prioriteringarna i de politiska riktlinjerna. Texten är hämtad från EU-kommissionens hemsida och länkarna leder dig vidare till mer information för varje prioritering.

De politiska riktlinjerna kommer att påverka den lagstiftning som skapas och den EU-finansiering som görs tillgänglig under de nästkommande fem åren. Detta gäller såväl offentlig som privat sektor.

En europeisk grön giv

Sträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent

Läs mer >>

En ekonomi för människor

Arbeta för social rättvisa och välfärd

Läs mer >>

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Ge människor mer inflytande med en ny generation teknik

Läs mer >>

Främjande av vår europeiska livsstil

Skydda våra medborgare och våra värden

Läs mer >>

Ett starkare Europa i världen

Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap

Läs mer >>

En ny satsning på demokrati i Europa

Vårda, skydda och stärka vår demokrati

Läs mer >>