Svenska fokusområden i EU under hösten

Hans Dahlgren, EU-minister (S), pekar ut tre fokusområden inför höstens arbete: budget, Brexit och rättsstatlighet.

Hans Dahlgren, som intervjuats av Europaportalen, säger att han hoppas att det finns en överenskommelse kring flerårsbudgeten innan året är slut. Men för Sverige är det mer centralt att budgeten blir bra än att det går snabbt. I det förslag som ligger anser Hans Dahlgren att fördelningen är skev och att Sverige har fått en för hög ekonomisk belastning.

Brexit är ett annat område som får fokus under hösten. Brexit handlar om att Storbritannien väntas lämna EU, med eller utan skilsmässoavtal, den 31 oktober.

Det tredje området rör rättsstatlighet. Hans Dahlgren poängterar att Sveriges linje är att det är otroligt angeläget att alla medlemsstater respekterar rättsstatens principer. Inte bara för att det är en grundläggande värderingsfråga utan för att det också är helt nödvändigt för att EU:s ekonomiska system och den inre marknaden ska fungera.

Läs hela artikeln här: https://www.europaportalen.se/2019/08/tre-fragor-i-fokus-svensk-eu-host