Sydskåne och EU

Europa Direkt är EU:s lokala mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter.

Ett Europa Direkt kontors främsta uppgifter är:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU: s politik och stödmöjligheter
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar m.m

Idag finns det ett nätverk på ca 500 Europa Direkt-kontor i Europa och 16 kontor i Sverige. Fyra av dem ligger i Skåne, Malmö, Helsingborg, Hässleholm och nu även i Sjöbo!

Europa Direkt Sydöstra Skåne

Den stora målgruppen är allmänheten, alla är välkomna med frågor och förslag. Några specifika grupper som vi kommer att rikta verksamheten mot är företagare, föreningar och unga.

Europa Direkt Sydöstra Skåne finansieras genom bidrag från EU-kommissionen och Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK). SÖSK är ett samverkansorgan mellan kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.