EU-kontor Sydosts jobb i Europahuset i Stockholm

14-17 mars deltog Europa Direkt Sydskåne på konferensvecka med EU-kommissionen i Stockholm för att representera och lyfta frågor från Sydöstra Skåne. Det blev spännande samtal med bland annat vice talman för Europaparlamentet om det kommande valet, diskussioner med ECDC om arbetet kring information om smittspridning till allmänheten och med regeringskansliet om det Svenska EU-ordförandeskapet.

Vi nätverkade med Europa Direktkontor från hela Sverige, samt andra myndigheter och uppdaterade varandra om EU-arbetet ute i våra olika regioner. Dragningar hölls av oss, samt tjänstepersoner från EU-kommissionen i Stockholm, Europaparlamentet, Tillväxtverket, Universitets-och högskolerådet och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Myndigheter som vi kontinuerligt samverkar med för att ge bästa service och information till våra målgrupper i Sydöstra Skåne. Det blev även ett bra tillfälle att lyfta frågor som är viktiga för våra kommuner.

Visste du att Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar inom EU, ECDC, ligger i Sverige? Vi besökte ECDC i Solna och fick höra om hur arbetet kring smittspridning och olika hot går till. Vi har tidigare skrivit om deras arbete här >>

Lia Sandberg, Verksamhetsledare Europa Direkt Sydskåne

Sveriges ordförandeskap

Som vi skrivit om tidigare är Sverige ordförandeland för EU under våren vilket innebär att många viktiga möten har ägt rum och kommer att äga rum i Sverige. Hör gärna av er till oss om ni önskar veta mer om detta.

Vi har tidigare besökt Europahuset i Köpenhamn med elever från Sydöstra Skånes gymnasieskolor för att ta del av en interaktiv utställning om EU. 17 mars invigdes en liknande utställning i Stockholm “Upplev Europa”. Du hittar den på Kulturhuset och den är helt gratis att besöka.

Christian Danielsson, Statssekreterare hos EU-ministern


Year of skills

År 2023 kommer att vara ”European year of skills”. Det innebär att EU och därmed vi, kommer att fokusera extra mycket på kompetens och utbildning under året. Vi höll en halv arbetsdag 16 mars på Svenska Universitet-och Högskolerådet. Här diskuterade och djupdök vi bland annat i de aktuella utlysningarna inom Erasmus+ som är ett sätt för unga, lärare och civilsamhällesorganisationer att få finansiering till en mängd olika projekt för verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och affärsutveckling. Det finns mycket finansiering att söka. Vi håller löpande rådgivningar med de civilsamhällesorganisationer och skolor som hör av sig till oss och vi tipsar våra kommuners skolor om aktuella utlysningar. Under året kommer vi att lyfta fram exempel på lokala skolprojekt som ansökt och fått stöd. Hör gärna av dig du också om du är intresserad av finansiering.

Det blev även en dragning kring vad som hänt under 2022 då fokus var på unga i “European year of youth”. Där lyftes bland annat YouthDaysEU2022 som vi arrangerade i Ystad fram som ett gott exempel. På bilden syns Lia Sandberg, vår verksamhetsledare, när hon bjöds in av chefen för MUCF för att inspirera andra aktörer efter hur vi arbetat med ungdomsdialog.

Europavalet 2024

Nästa år är det dags för oss medborgare att påverka EU:s lagar och arbete – och därigenom sådant som påverkar oss i våra kommuner dagligen. Då kan vi rösta fram de representanter vi vill ska sitta i Europaparlamentet från Sverige. Att rösta och värna om demokratin är viktigare än någonsin med allt som sker i Europa. Vi hoppas att så många med rösträtt som möjligt i Sydöstra Skånes kommuner kommer att visa sitt stöd för demokratin. Vad tycker du är viktigt? Är det jordbruksfrågor, hållbar utveckling eller något helt annat? Hitta den representant som står för dina hjärtefrågor och rösta för att den personen ska få en plats i Europaparlamentet. Verksamhetsledaren för Europa Direkt Sydskåne, Lia Sandberg, passade på att fråga vice talman för Europaparlamentet om säkerhet och källkritik kopplat till valet. Något vi kommer att återkomma till här på vår hemsida längre fram.

Othmar Karas, Förste vice talman