EU-stöd till arbete kring hästverksamhet i Sydöstra Skåne

Foto: Cecilia Henrikson

Innan semestern lyfte Europa Direkt Sydskåne ett par intressanta EU-finanseriade projekt om fiske och vattendrag. Nu har turen kommit till projekt som handlar att stärka sydöstra Skåne som hästdestination och att skapa hållbara hästföretag.

Destination Häst kom till genom Leaderprojektet “Tillväxt Hästturism” och finansierades av Europeiska Jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling. Syftet var att skapa en stark hästturismdestination i Sydöstra Skåne, dvs Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Simrishamns kommuner.

Foto: Cecilia Henrikson

Grunden till projektet låg i att Skånes Ridsportförbund hade en idé om att hjälpa de skånska klubbarna att få fler startande på sina tävlingar. Hästen i Skåne och Sjöbo Kommun tog idéen vidare och sökte pengar för en bredare satsning där tävlingsturismen var en del. Fokus blev hästturism av olika slag och målet var att få fler hästintresserade från andra delar av Sverige och utlandet att besöka vår region, antingen med egen häst eller utan. Det långsiktiga målet var att projektet skulle medverka till att sydöstra Skåne blev en ”Hästdestination” och att projektet både skulle leda till nya hästföretag och nyskapade arbetstillfällen hos medverkande projektdeltagare.

Cecilia Henrikson och Pernilla Colhag som projektlett satsningen.

“Vi ansåg att det var viktigt att lyssna in vad näringen verkligen behövde och inte bara komma med färdiga lösningar, vilket verkligen har uppskattats bland företagen”, berättar Cecilia Henrikson som tillsammans med Pernilla Colhag projektlett satsningen. “Vi bjöd in till uppstartsmöten i början av båda projekten för att lyssna in och sätta utbildningsplanen efter det”, fortsätter Cecilia.

Foto: Cecilia Henrikson

Det blev också en rad individuella samtal och coaching tillfällen för att se vilka behov förtagarna hade på ett individuellt plan. En idé som kom ur projektets coaching och nätverkande mellan företagare var ”Hästrundan Österlen och grannar”. Här får regionens hästföretagare möjlighet att visa upp sig under en långhelg i juni och arrangemanget är nu inne på sitt tredje år. Projektledarna hjälpte företagarna att samla en arbetsgrupp och få idén att bli verklighet.

När arbetet med “Tillväxt hästturism” avslutades hösten 2018 hade det hänt mycket i regionen. Aktörerna hade lärt känna varandra, samarbeten skapats, nya paket testats med mycket mera. Den gemensamma inställningen var att arbetet måste fortsätta vilket resulterade i en ny ansökan till Leader Sydöstra Skåne som godkändes. Den 1 februari 2019 startades arbetet upp på nytt denna gång med finansiering från “Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling”. Syftet med det andra och nu pågående projektet ”Hållbart Hästföretagande” är att mobilisera hästnäringen i Sydöstra Skåne – att sammanföra, samverka och gemensamt skapa nya produkter genom affärsutveckling för att få hållbara hästföretag som kan bidra till tillväxt.

“Målet är att få en ännu starkare hästnäring med fler och professionella företag. Utbudet av naturupplevelser kopplade till häst ska öka och området ska bli en året runt destination för den hästintresserade”, berättar Pernilla.

Foto: Cecilia Henrikson

Projektet består i nätverksträffar, studieresa, utbildning av aktörer, individuell coaching, paketering av gemensamma produkter samt marknadsföring och synliggörande av näringen.

Läs mer på projektets hemsida: https://www.destinationhast.se/sydostra-skane/

Text och bild från projektet “Destination Häst”.