Fortsättningsutbildning: Deltagandedemokratiska instrument inom EU. Hur kan du i Skåne påverka EU-beslut?

Datum: 18 maj, 2021

Plats: Ystad Gymnasium