Heldagsutbildning om EU, dess institutioner, lagstiftningsprocessen och möjligheter för ungdomar inom EU

Datum: 21 oktober, 2020

Plats: Bollerups Lantbruksinstitut, Tomelilla