Konferens om EU:s från Jord till Bord strategi: Utmaningar och möjligheter för Sydöstra Skåne

Datum: 9 december, 2021

Tid: 12.00-15.45

Plats: Sjöbo kommunhus