Samverkansmöte för industrihampaodlare i Sydöstra Skåne – Att stötta hållbar näring

Datum: 8 december, 2021

Tid: 15.00-17.00

Plats: Sjöbo och digitalt