När solen inte lyser – ta del av aktuella utlysningar innan ansökan stänger!

Har samma idé kommit upp flera gånger under våren men det behövs finansiering för att förverkliga den?  Missa då inte tillfället att söka EU-finansiering under hösten. Flera aktuella utlysningar stänger för ansökan redan i augusti och september.

Nedan följer ett axplock av aktuella utlysningar och vill du veta mer om aktuella och planerade utlysningar, läs här Aktuella utlysningar 2024 – Europa Direkt Sydskåne (europadirektsydskane.se)

Exempelvis Kreativa Europa som är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det här stödet syftar till att underlätta resor och utbyte för enskilda kulturskapare och kulturprofessionella. Culture Moves Europe är ett mobilitetsstöd och är uppdelat i två olika stödformer; ett för individer och ett för konstnärliga residens. Mobilitetstöd kan ges för resekostnader, dagliga kostnader (boende, mat) och extrakostnader (baseras på individuella behov). Culture Moves Europe kan sökas av privatpersoner som är kulturskapare eller kulturprofessionella. De områden som omfattas är arkitektur, bildkonst, design, kulturarv, litteratur, mode, musik och scenkonst. Det går att söka som enskild person eller som grupp (från två upp till fem personer). Ansök senast den 30 november.

Jordbruksverket har flera spännande utlysningar inom bland annat samarbete, kompetensutveckling, innovation och FOU. Just nu är det framför allt projekt inom livsmedel och måltidsturism som är öppna för ansökan.

Delta i arbetet med att ta fram standarder för jordbruks- och livsmedelsdata i standardiseringskommittén Datadrivna jordbruks- och livsmedelssystem, som leds av Svenska institutet för standarder (SISI). Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, forskningsinstitut, andra organisationer och företag kan söka senast den 15 september.

Eller ett samarbetsprojekt som främjar platsutveckling med måltidsturism, där svensk mat och dryck ska vara anledningen för besökare att resa till en viss plats. Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka senast den 15 september.

En annan spännande möjlighet att söka finansiering för är samarbetsprojekt som syftar till att minska livsmedelsförluster av rotfrukter, potatis, lök och huvudkål för att stärka en robust livsmedelskedja. Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag i livsmedelskedjan kan söka senast den 20 oktober. Läs mer Utlysningar och upphandlingar – Jordbruksverket.se

Tips – Rural toolkit!

Till er som är intresserade av EU:s finansiering och stödmöjligheter för landsbygdsområden. Rural toolkit är en guide för EU:s finansiering för landsbygdsområden. Här finns praktisk information, exempel och direkta kopplingar till befintliga system för att hitta de lämpligaste EU-finansieringsmöjligheterna. Verktyget är till för att vägleda lokala myndigheter, institutioner och intressenter, företag och privatpersoner att identifiera och dra nytta av befintliga EU-fonder, EU-program och andra finansierings- och stödinitiativ som främjar utvecklingen på landsbygden. Läs mer om verktyget Rural toolkit (europa.eu)

Tips – Allt samlat på en sida för stöd och bidrag till miljöåtgärder!

Länsstyrelsen Skåne har tagit fram en sida som kan underlätta för dig som funderar på att söka statligt och EU-stöd och bidrag till åtgärder och insatser inom miljöområdet. Här finns länkar till webbplatser samlat med mer information om olika ekonomiska stöd och bidrag till miljöåtgärder. Läs mer Ekonomiska stöd till miljöåtgärder | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)