Svenskt förslag ger nya bestämmelser kring utsläppsrätter för en bättre miljö

Från och med den 1 januari nästa år kommer nya bestämmelser inom EU:s utsläppshandelssystem (ETS). Detta innebär såväl hårdare straff för de som bryter mot lagen som att företag inte kan sälja vidare överblivna utsläppsrätter.

De nya riktlinjerna är från början ett svenskt förslag som har förhandlats fram med övriga EU-länder. Detta visar vilken stor skillnad ett litet, men ambitiöst, land kan göra i en viktig fråga.

Detta nya initiativ beräknas minska utsläppen med 2,5 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Som jämförelse motsvarar detta cirka 50 gånger av Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser. Det reglerar och begränsar utsläppet från bl.a. industrifabriker och flygbolag.

Svenska företag har bestämda utsläppsrätter som regleras av EU. Dessa innefattar den mängd växthusgas som ett företag får släppa ut under en viss period. Om ett företags utsläpp går över gränsen måste de betala en sanktionsavgift.

Just nu kan ett företag som inte nått sin tilldelade utsläppsgräns antingen sälja vidare sina utsläppsrättigheter till andra företag eller spara dem till nästa period. Detta kommer inte att gälla nästa år. Initiativet innebär att kostnaderna för utsläppet av växthusgaser blir dyrare. En annan förändring för nästa år är hårdare straff för de som bryter mot lagen. Regeringens förordningar kommer även att förenklas.

Utsläppshandelssystemet kan beskrivas som ett ekonomiskt styrmedel för att minska utsläppet av växthusgaser. Samtidigt ska det påverka ekonomisk utveckling och arbetsmarknaden så lite som möjligt. EU:s mål för 2030 är att minska utsläppet av växthusgaser med minst 40 %. ETS är deras främsta verktyg när det kommer till att minska sin miljöpåverkan. Alla EU:s medlemsländer, samt Norge, Island och Liechtenstein följer direktiven. Mellan 2018-2019 minskade utsläppet med 9 % i dessa länder.