Finansiering Program/fonder

“Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020″ är en fullmatad skrift som är lika nyttig om du har en projektidé som om du vill veta mer om vilka olika EU-program som finns.

Öppna och ladda ner guiden genom att klicka på bilden nedan

EU_programguide2018_digital_komprimerad

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom en mäng olika områden, till exempel ungdomsutbyten, landsbygdsutveckling, kultur och forskning. Dessa är uppdelade i olika fonder och program och varje projekt måste uppfylla vissa krav för att kunna få pengar.

Kontakta oss om du har frågor och så kan vi ta reda på vad som gäller för just det området.