Finansiering Program/fonder

“Skånska kommuners guide till EU-program 2014-2020″ är en fullmatad skrift som är lika nyttig om du har en projektidé som om du vill veta mer om vilka olika EU-program som finns.

Öppna och ladda ner guiden genom att klicka på bilden nedan

EU_programguide2018_digital_komprimerad

EU ger ekonomiskt stöd till projekt inom en mäng olika områden, till exempel ungdomsutbyten, landsbygdsutveckling, kultur och forskning. Dessa är uppdelade i olika fonder och program och varje projekt måste uppfylla vissa krav för att kunna få pengar. Se i menyn till vänster för ett urval.

Kontakta oss om du har frågor och så kan vi ta reda på vad som gäller för just det området.