Om Europa Direkt Sydskåne

Europa Direkt Sydskåne är Sydöstra Skånes EU-kontor för kommunerna Ystad, Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn. Kontoret drivs i samverkan med EU-kommissionen.

Vi representerar Sydöstra Skåne i EU-sammanhang, vi ger rådgivning, organiserar internutbildningar, konferenser och studieresor, samt delegationsbesök.

Kontoret fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna. 

Våra målgrupper är 2024 näringsliv, civilsamhället, intresseorganisationer och unga, samt alltid de kommunala chefer, tjänstepersoner och folkvalda politiker som är berörda av årets prioriterade målgrupper. Ett stort fokus i år är EU-valet den 9 juni.

  • Vi ger rådgivning och svarar på frågor om EU.
  • Vi skapar evenemang och utbildningar om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Vi främjar demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Vi omvärlds bevakar och sprider de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Hör gärna av dig till oss. Vi samverkar gärna genom att arrangera något tillsammans!