Om Europa Direkt Sydskåne

Europa Direkt Sydskåne är EU-kommissionens delregionala informationskontor som drivs i samverkan med Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Skurup och Ystads kommuner.

Vi svarar på frågor om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt Sydskåne inkluderar såväl vår Europa Direkt verksamhet som vårt EU-kunskapslyft för kommunala chefer, tjänstepersoner och folkvalda politiker. EU-kunskapslyftet är menat att rusta kommunerna i att tillvarata de möjligheter som ges via EU-samverkan, såväl demokratiskt som finansiellt. Vi representerar Sydöstra Skåne i EU-sammanhang, vi ger rådgivning, organiserar internutbildningar, konferenser och studieresor, samt delegationsbesök.

Europa Direktverksamheten fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna. Målgrupperna varierar, men består 2020 av allmänhet och kommunala tjänstepersoner.

  • Vi ger rådgivning och svarar på frågor om EU
  • Vi skapar mötesplatser för information om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Vi främjar demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Vi bevakar och sprider de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Hör gärna av dig till oss. Kanske kan vi arrangera något tillsammans!

våra partners