Politiska riktlinjer 2019–2024

Politiska riktlinjer

Här kan du hitta mer information om de sex prioriteringarna i de politiska riktlinjerna. Texten är hämtad från EU-kommissionens hemsida och länkarna leder dig vidare till mer information för varje prioritering.

De politiska riktlinjerna kommer att påverka den lagstiftning som skapas och den EU-finansiering som görs tillgänglig under de nästkommande fem åren. Detta gäller såväl offentlig som privat sektor.

En europeisk grön giv

Sträva efter att bli världens första klimatneutrala kontinent

Läs mer

En ekonomi för människor

Arbeta för social rättvisa och välfärd

Läs mer

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

Ge människor mer inflytande med en ny generation teknik

Läs mer

Främjande av vår europeiska livsstil

Skydda våra medborgare och våra värden

Läs mer

Ett starkare Europa i världen

Stärka vårt ansvarsfulla globala ledarskap

Läs mer

En ny satsning på demokrati i Europa

Vårda, skydda och stärka vår demokrati

Läs mer