Frågor och svar

Att svara på frågor eller hänvisa till rätt instans är en viktig del av Europa Direkts uppdrag. Ställ frågor via e-post europadirekt@sjobo.se så svarar vi så snabbt vi kan.

Förslag och önskemål på verksamheten

En annan viktig del av Europa Direkts verksamhet är att anordna seminarier, debatter och föreläsningar om EU-relaterade områden. Vi tar även gärna emot förslag och önskemål får er. De skickar ni enklast via e-post europadirekt@sjobo.se

Vanliga frågor och svar

När vi får in frågor som kan tänkas vara av intressen för fler personer så lägger vi upp den här. Ofta formulerar vi om frågan något och frågeställaren förblir helt anonym.

Hur går beslutsprocessen till inom EU?

Fråga: Hur går beslutsprocessen till inom EU?

Svar: Dessa två sidor har bra information om beslutsprocessen: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/eu_paverkar/fran_forslag_till_beslut_i_euoch http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/procedures/index_sv.htm

Körkortet som id-kort?

Fråga: Varför kan jag inte använda mitt svenska körkort som id-handling i EU?

Svar: Ditt svenska körkort räknas inte som giltig identitetshandling i EU. Anledningen är att det saknar uppgifter om ditt medborgarskap. Körkort räknas därför inte heller som giltigt resedokument inom EU.

De svenska id-handlingar som är giltiga inom EU är passet och det nationella id-kort som Polisen utfärdar. De fungerar som giltiga resedokument för resa inom Schengenområdet. För att resa ut ur Schengen behöver du ett pass.

Det händer att körkort ibland ändå godtas som id-handling men det finns alltså ingen garanti för detta.

Ditt körkort fungerar dock utmärkt som just körkort i andra EU-länder.

Källa: eu-upplysningen.se

Mer information om id-kort, pass och visum vid EU-resor: eu-upplysningen.se

Återbetalning av moms från ett annat EU-land

Fråga: Jag har köpt in inventarier i Tyskland, hur söker jag återbetalning av moms?

Svar: Du ansöker om återbetalning via Skatteverkets e-tjänst “Momsåterbetalninginom EU”, man kan inte göra det via pappersblanketter.

För att kunna använda tjänsten behöver företaget anmäla (blankettSKV 4852) vem som ska använda e-tjänsten för företagets räkning, denna person måste ha svenskt personnummer och e-legitimation. ((behövs inte om du bedriver ditt företag som enskild firma och ska själv använda e-tjänsten).

Här är länk med mer information:

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/aterbetalningavmomsinomeu.4.58d555751259e4d661680001107.html

Har du några frågor kan du kontakta Skatteverkets momsgrupp på nummer 010-5733265.

Kan jag söka EU-medel för att handikapanpassa min verksamhet?

Fråga: Jag äger en butik och undrar om jag kan söka EU-bidrag för att bygga en ramp till entrén.
Svar: Som enskilt företag kan du inte söka EU-medel för att handikapanpassa din verksamhet. (Eventuellt skulle man inom ramen för ESF kunna söka medel till handikapanpassande åtgärder i form av ett större projekt.)

Hur söker jag stöd för att öka arealen lövskog?

Fråga: Jag äger mark och har hört att man kan få EU-bidrag för att öka arealen av lövskog. Stämmer det? Om ja, hur går jag tillväga?

Svar: Det är stämmer! Det är Skogsstyrelsen som administrerar dessa bidrag.Alla ansökningar som lämnas in senast 31 augusti 2013 kommer att behandlas inom Landsbygdsprogrammets pågående programperiod som tar slut vid årsskiftet. Behöver ansökningen kompletteras så kan handläggningen ta lite längre tid.
Mer information om hur du går tillväga ansökningsblanketter och exempel på hur man fyller i ansökan hittar du här:
http://www.skogsstyrelsen.se/sv/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Oka-arealen-adellovskog/

Du kan också kontakta Skogsstyrelsen för gratis rådgivning om du har frågor kring ansökan. Deras kundtjänsten har öppet tisdag -fredag kl 8.00 – 12.00, torsdag även kl 13.00 – 16.30 och du når dem på telefonnummer 020-359 35.