EU-finansiering för olika målgrupper 

På denna sida hittar du vidare länkar till finansiering för olika målgrupper. Titta gärna in på vår sida med aktuella utlysningar där vi tipsar om vad som är på gång just nu.

Näringsliv

Alla företag, små som stora inom olika branscher, kan få EU-medel. Varje år får över 200 000 företag stöd. Stödet till företag kan både handla om bidrag eller företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. EU-programmen stöder särskilt mikroföretag (färre än 10 anställda) och små och medelstora företag.

Läs mer om EU-finansiering för mindre företag >> 

Aktörer som kan stötta näringsliv i att söka EU-finansiering:

Tips och stöd kring att söka EU-finansiering för näringsliv:

Lantbrukare

EU erbjuder flera olika typer av stöd till lantbrukare. Myndigheter i Sverige som stöttar i ansökan och handläggning är Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

Vem kan söka:

  • Du som bedriver verksamhet som uppfyller krav kring människors och djurs hälsa och växt- och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansiering för lantbrukare >>

Kommuner och regioner

Även kommuner och regioner kan söka EU-finansiering. Det kan handla om att söka stöd för att effektivisera förvaltningar, tex att digitalisera, eller att få medfinansiering av lokala infrastrukturprojekt som en ny skejt-park.

Läs mer om EU-finansiering för kommuner och regioner >>

Unga

Det finns särskilda program kring finansiering för unga människor som vill arbeta eller studera utomlands. Det finns också program att söka finansiering i arbete mot ungdomsarbetslöshet.

Vem kan söka:

  • unga mellan 13 och 31 år
  • ungdomsorganisationer
  • andra intressenter som arbetar med unga.

Läs mer om möjligheter för unga på ditteu.se >>

Läs mer om EU-finansiering för unga (EU-kommissionens hemsida) >>

Skola

Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+ och ger ekonomiskt stöd till ansökande organisationer och skolor som vill genomföra utbyten och internationella samarbeten inom programmet.

Läs mer om Erasmus+ >>

Forskare

Eftersom forskning och innovation är viktiga frågor för EU:s långsiktiga strategi finns det särskilda program och bidrag för forskare i EU. Det viktigaste är Horisont Europa.

Läs mer om EU-finansiering för forskare >>

Icke-statliga organisationer

Även icke-statliga och civilsamhällets ideella organisationer kan söka EU-finansiering om de är verksamma inom EU:s politikområden.

Läs mer om EU-finansiering för icke-statliga organisationer >>