EU-kommissionen säkrar doser av läkemedel för behandling av covid-19

Illustration av flaska med läkemedel

Veklury (varumärkesnamnet för remdesivir) är det första läkemedel som har godkänts på EU-nivå för behandling av covid-19. Nu har EU-kommissionen slutit ett avtal som säkerställer behandling av cirka 30 000 patienter med allvarliga covid-19-symptom.

Detta beräknas tillgodose behoven under de kommande fem månaderna. Fördelning av läkemedlen har tagits fram med hjälp av råd från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). 

Remdesivir är ett läkemedel för vuxna och ungdomar från tolv års ålder som får lunginflammation och behöver extra syresättning vid covid-19.

Avtalet med läkemedelsbolaget Gilead finansieras av Kommissionens instrument för krisstöd och har ett sammanlagt värde av 63 miljoner euro.

Från och med början av augusti kommer läkemedlet att göras tillgängligt för tusentals patienter i EU-länderna och Storbritannien.

Kommissionen förbereder även en gemensam upphandling för flera läkemedelsleveranser. Läs hela pressmeddelandet på EU-kommissionens hemsida >>