Sydskånska unga influencers lyfts i ”Mitt Europa-kampanjen”

Sydskånska unga influencers lyfts i ”Mitt Europa-kampanjen”

Mitt Europa är ett initiativ som visar upp bredden av EU-finansierade satsningar i Sverige. Detta år var initiativet digitalt. Från Skåne deltog tre spännande, lokala ungdomsprojekt med hjälp av nyproducerade…

Se vår distanskonferens om hur du kan påverka politik och lagar i EU!

Se vår distanskonferens om hur du kan påverka politik och lagar i EU!

Förra veckan hade Europa Direkt Sydskåne besök av tre experter från EU-kommissionen och två Europaparlamentariker. Det var ett helt digitalt event om hur du som EU-medborgare kan påverka politik och…

Ny pakt för förändrat migrationssystem i EU

Ny pakt för förändrat migrationssystem i EU

Förra veckan presenterade vår svenska kommissionär Ylva Johansson, tillsammans med vice ordförande Margaritis Schinas, kommissionens nya migration- och asylförslag för EU. Den så kallade ”New Pact for migration and asylum”.…

EU-finansierat medicinskt reservlager sätts upp i Sverige

EU-finansierat medicinskt reservlager sätts upp i Sverige

Sverige är ett av medlemsländerna som kommer att ha ett beredskapslager för medicinsk skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Socialstyrelsen och Försvarets materielverk har fått…

Webinar 30/9: EU:s återhämtningsplan – vad kan den innebära för Sverige?

Webinar 30/9: EU:s återhämtningsplan – vad kan den innebära för Sverige?

EU har beslutat om en plan på motsvarande nästan 8 biljoner kronor för att stödja den ekonomiska återhämtningen i Europa efter coronapandemin. Den 30 september kl. 13-14 ordnar EU-kommissionen i…

EU:s framtid och året som gått: Ursula von der Leyen tal om tillståndet i Unionen

EU:s framtid och året som gått: Ursula von der Leyen tal om tillståndet i Unionen

Kanske missade du talet som EU-kommissionens ordförande höll? Då kan du läsa detta inlägg där vi på Europa Direkt Sydskåne har sammanfattat sändningen. Efter talet bjöd vi in en expert…

Kommer rättsstatsprincipen att påverka utbetalningarna av EU-medel?

Kommer rättsstatsprincipen att påverka utbetalningarna av EU-medel?

I ett extrainsatt möte den 21 juli i år lade Toppmötet (Europeiska rådet) fram ett förslag om EU:s nästa långtidsbudget. För att långtidsbudgeten, som ska gälla 2021-2027, ska kunna träda…

Titta på Ursula von der Leyens tal tillsammans med Europa Direkt!

Titta på Ursula von der Leyens tal tillsammans med Europa Direkt!

Du har väl inte missat att den 16 september 9.00 talar Ursula von der Leyens, EU-kommissionens ordförande, till Europeiska Unionen. Det handlar om Europas chans att bygga en en grön,…

Svenskt förslag ger nya bestämmelser kring utsläppsrätter för en bättre miljö

Svenskt förslag ger nya bestämmelser kring utsläppsrätter för en bättre miljö

Från och med den 1 januari nästa år kommer nya bestämmelser inom EU:s utsläppshandelssystem (ETS). Detta innebär såväl hårdare straff för de som bryter mot lagen som att företag inte…

En ny handelspolitik för ett starkare Europa

En ny handelspolitik för ett starkare Europa

Handel är en central del av EU:s ekonomi och hur EU:s handelspolitik ser ut spelar stor roll i vår vardag. År 2017 jobbade 12 % av invånarna i Skåne inom…