Höjdpunkter 2019 – Europa Direkt Sydskåne

Nu jobbar vi för fullt med vår spännande verksamhet för 2020, samtidigt som vi blickar tillbaka på några av höjdpunkterna för 2019.

Eftersom det var EU-val 26 maj 2019 hade vi under våren stort fokus på att öka demokratiskt inflytande. Då 30% av Sveriges lagar beslutas på EU-nivå, 2/3-delar av vår export går till EU-länder och 60% av kommunalt arbete påverkas av EU, så är det av yttersta vikt att vi fungerar som länken mellan våra kommunala tjänstepersoner och EU, samt våra kommuninvånare och EU. Vi utbildade om EU:s politik, lagstiftning, prioriteringar och finansieringsmöjligheter. Vårt syfte var att höja medvetenheten kring EU-valets betydelse, men även att visa vägar till demokratiskt deltagande mellan valen. Vi arrangerade kunskapshöjande utbildningar och evenemang och tog även fram ett vykort till alla förstagångsväljare med information om vägar för demokratisk delaktighet.

Vi har uppmärksammats nationellt för vårt EU-arbete under 2019. Detta ledde till att EU-minister Hans Dahlgren bjöd in oss till EU-forum i Regeringskansliet 23 oktober och Sjöbos kommunstyrelseordförande Magnus Weberg talade i panel med EU-ministern.

Eftersom SOU 2016:10 visat på ett stort behov av ökad EU-kompetens bland kommunala tjänstepersoner, arrangerade vi flera efterfrågade utbildningar under 2019 och gav rådgivning kring EU-finansiering.

Under vår utbildning “ESF projekt – anslag och fonder” fick våra tjänstepersoner möta ESF-rådet och höra om kommande utlysningar. Dessutom fick de träffa projektledarna för två framgångsrika projekt, som kunde fungera som inspirationskällor. Malin Wildt-Persson från Skåne Nordost berättade om ”Tillväxt Östra Skåne” och Andreas Kostantinidis från Malmö stad berättade om ”Dubbel Yrkesutbildning”.

Under vår utbildning “Att äga och styra EU-projekt” fick Sydskånes chefer verktyg och metoder för att förankra och planera in EU-projekt för att nå långsiktiga resultat i kommunal verksamhetsutveckling.

Vi höll en utbildning om “EU-rättigheter och EU:s nya migrationspolitik” för blandade målgrupper av politiker, tjänstepersoner och gymnasieungdomar i Ystad. Där avhandlade vi såväl de rättigheter och möjligheter som ett EU-medborgarskap ger, som den allra senaste informationen från EU-kommissionen om vilken riktning den nya migrationspolitiken tar. Frågor om identitet, rättigheter och EU länders fördelningsansvar av asylsökande diskuterades. 

Under 2019 har vi i rådgivning delgivit såväl handfasta metoder och ramverk som råd kring konkreta projektidéer. Ett exempel är vår utbildning ”Att skriva EU-projektansökningar –hantverket, metoden och praktisk verkstad” dit våra 22 deltagande tjänstepersoner och chefer såväl hade med sig projektidéer att konkretisera under utbildningen, som att de utvecklade nya projektidéer under utbildningen. Vi gav dem tips på fonder och utlysningar att söka och inventerade behov för kommunal utveckling där samverkan mellan kommuner och EU kan ge bättre effekt. Under grupparbeten gav vi rådgivning på innehållet i ansökan och synergieffekter uppstod av att tjänstepersonerna fick träffa varandra och se sätt att samverka över kommungränserna, samt med företag och civilsamhället.

Vi organiserade även studieresor till Europahuset i Stockholm, samt Europahuset och Nordiska Huset i Köpenhamn, för såväl tjänstepersoner, som pedagoger och ungdomar. Målgruppen unga undervisades kring finansieringsmöjligheter som erbjuds ungdomar genom EU och Nordjobb. Detta för att öka sysselsättningen och konkurrenskraften hos ungdomar i Sydskåne. En kommentar från en av deltagarna var: ”Jag tyckte det var lärorikt och inspirerande då man fick reda på saker som man inte hade någon koll på och det gav en inspiration till möjligheterna att jobba i ett annat land än Norden!”

Under hösten hade vi skapat formatet “Talk show”, som ett tillgängligt och interaktivt sätt att diskutera demokratiska och juridiska frågor. Finansierat av Europaparlamentet och Lunds Universitet, drev vi med dem och Utrikespolitiska föreningen igenom det fullsatta “From the EU to you”. Ett citat från publiken löd: ”Lättsamt arrangemang där även allmänheten känner sig inbjuden och speciell. EU rör alla”. Unga EU-ambassadörer från de Sydskånska kommunernas gymnasium praktiserade under evenemanget i Lunds Universitetsaula. De var ansvariga för vårt informationsbord och fick nätverka med såväl Lunds universitets tjänstepersoner som Europaparlamentets tjänstepersoner.

Foto: Gabriella Gut

2019 talades det mycket om Brexit. I samverkan med Ystads och Sjöbos näringslivs och tillväxt-avdelningar bjöd vi in våra kommuners företagare och tjänstepersoner till ett Brexit-seminarium i december, som blev ett utmärkt tillfälle för deltagarna att interagera med EU-kommissionens chef i Sverige, Katarina Areskoug Mascarenhas och Kommerskollegiums Anneli Wengelin.

Håll utkik på vår hemsida och läs mer om allt som kommer att hända 2020! Det blir intressanta utbildningar, evenemang, besök av EU-representanter, utställningar, interaktiva EU-rollspel och mycket mer.