Resedirektiv, inre marknad och åtgärder kring Corona

Videomeddelande från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kring folkhälsan och att hålla den inre marknaden fungerande.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har föreslagit för EU:s stats- och regeringschefer att alla icke nödvändiga resor in i EU måste begränsas. Undantag kan göras för t.ex. hemvändande EU-medborgare, pendlare i gränsområden eller medicinsk personal. Samtidigt betonade hon att vi inte bara måste skydda människors hälsa utan också se till att flödena av varor och tjänster fortsätter över gränserna obehindrat. Särskilt matvarutransporter liksom medicinsk och skyddsutrustning. EU-kommissionen har presenterat ett antal riktlinjer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_468   

Baserat på ”best practice” i medlemsländerna rekommenderar EU-kommissionen ett antal åtgärder vid gränserna för att bedöma om resenärer från berörda områden har Covid-19-symtom eller exponering, behov av isolering och medicinsk behandling. Myndigheter på båda sidor om gränsen ska komma överens om vilken sida som ska stå för hanteringen. Hälsokontroller kan utföras utan att formellt introducera interna gränskontroller (skillnaden är att man inte nekar inträde till sjuka personer utan istället erbjuder dem behandling). Mer detaljer om detta finns här https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf

I fredags presenterades ett antal åtgärder för att motverka de ekonomiska konsekvenserna av Corona inklusive flexibilitet i EU:s statsstödsregler och reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten för nationella stödåtgärder, stöd till små- och medelstora företag via EU-budgeten samt omdirigering av medel under  sammanhållningspolitiken (37 miljarder euro). Läs mer här: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ac_20_466. Mer ekonomiska åtgärder är att vänta.

Inlägg baserat från EU-kommissionens nyhetsbrev. För att bli prenumerant på detta nyhetsbrev kontakta: comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu