Ursula von der Leyen -Europeiska kommissionens nästa ordförande

Ursula von der Leyen. Europeiska kommissionens nästa ordförande

Den 16 juli 2019 valde Europaparlamentet Ursula von der Leyen till Europeiska kommissionens nästa ordförande. Hon är den första kvinna som blivit nominerad och vald till posten som kommissionsordförande. 

Ursula von der Leyen har presenterat den kommande mandatperiodens prioriteringar:

– En europeisk grön giv
– En ekonomi för människor
– Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
– Skydd av den europeiska livsstilen
– Ett starkare Europa i världen
– En ny satsning på demokrati i Europa

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/interim_sv

Källa: Europeiska Kommissionen