Aktuella utlysningar

Alla som bor i EU:s medlemsländer kan söka EU-finansiering. EU-budgeten hjälper såväl företag, lantbrukare, kommuner, studenter, forskare och icke-vinstdrivande organisationer. Vilket program som gäller för din ansökan beror på ditt projekt. På denna sida lyfter vi upp olika typer av aktuella utlysningar.

Tycker du att det är svårt att hitta rätt? Många av EU-programmen har stöd till dig som vill söka finansiering. Den svenska myndighet som håller i programmet och förmedlar programmet har ofta utbildningar och stöd i att söka. Ibland kan du söka finansiering för att göra en större ansökan.

Kontakta oss om du har frågor och funderingar kring hur du kan söka finansiering för just ditt projekt eller din verksamhet.

Interreg

Interreg-programmen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med programmet är att uppmuntra städer och regioner från olika EU-medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk.

Varje fredag mellan kl. 9-10 fram till och med 24 november finns de svenska Interreg kontaktpunkter tillgängliga för att bolla eventuella spörsmål som ni kan ha gällande er projektidé eller utlysningen generellt. Det är fritt att koppla upp när som helst under den tiden. Det går såklart även att boka in en särskild tid om så önskas.

Ansökningsperiod: 5/10-30/11, 2023

Målgrupp: Lokala och regionala aktörer i södra Östersjöområdet. Av de svenska regionerna ingår Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

Fokusområden:

  • Innovative South Baltic
  • Sustainable South Baltic
  • Attractive South Baltics (hållbar turism)
  • Active South Baltic (Samarbetskapacitet)

Läs mer och ansök >>

Länsstyrelsen

Lantbrukare kan söka jordbrukarstöd hos Jordbruksverket för att sköta mark och djur. Länsstyrelsen kan stötta kring ansökan och lägger upp kundnummer för nya sökande. Det är även de som handlägger ansökningar.

Ansökningsperiod: 1/8-31/12, 2023 (olika för olika ansökningar)

Målgrupp: Varierar, se nedan.

Fokusområden:

Jordbruksverket

Stöd till lantbruk, satsningar på landsbygden, innovation, fiske och vattenbruk, förnybar energi samt andra stöd och utlysningar. Stöttar och förmedlar bidrag inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

Ansökningsperiod: 1/8, 2023-25/1, 2024 (olika för olika ansökningar)

Målgrupp: Varierar

Tema:

Läs mer och ansök >>

Leader Östra Skåne

Leader Östra Skåne arbetar med landsbygdsutveckling i östra Skåne genom att bevilja projektstöd. Verksamhet finansieras av medel från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, den svenska staten och kommuner.

Ansökningsperiod: Löpande

Målgrupp: Aktörer som vill driva landsbygdsutveckling i östra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge).

Tema/Mål:

  • Ökad platsattraktivitet
  • Förhöjd idékraft
  • Ökad tillväxt och sysselsättning
  • Ökad kunskap och fler smarta lösningar för bättre miljö och klimat
  • Stärkt delaktighet och tillhörighet

Läs mer och ansök >>

Tillväxtverket

Ansökningsperiod: – 31/12, 2026

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar.

Läs mer här >>

Horisont Europa

Horisont Europa är det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation. Det ska bidra till FN:s hållbarhetsmål. Programmet har en budget på över 95 miljarder euro och håller på 2021–2027. Den svenska myndigheten som stöttar svenska aktörer som vill söka är Vinnova.

Ansökningsperiod: Löpande

Målgrupp: Organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut, universitet, högskolor, företag, industri och civilsamhälle

Tema:

Läs mer på Vinnovas hemsida >>

Ansök på EU-kommissionens hemsida >>

Kreativa Europa

Creative Europe/Kreativa Europa är Europeiska kommissionens flaggskeppsprogram för att stödja kultur- och audiovisuella sektorer. Kulturrådet och Filminstitutet ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt inom programmet.

Ansökningsperiod: 4/1-31/4, 2024 (olika för olika ansökningar)

Målgrupp: Kulturaktörer i Europas medlemsländer

Tema:

Läs mer om Kreativa Europa på Kulturrådets hemsida >>

Svenska ESF-rådet

Håll utkik, kommer i december 2023

Läs mer >>

Externa relationer och stöd, Region Skåne,

Utlysning kommer i vår 2024

Läs mer >>