Spelregler för digitala plattformar och Sveriges ”gröna guld” – två panelsamtal 28 och 29 januari

Vilka spelregler ska gälla för digitala plattformar och vem styr över vår yttrandefrihet på nätet? Dessa frågor och mycket annat diskuteras på torsdag av Europaparlamentariker och bland annat företrädare från Facebook och Google. På fredagen är det dags för ett panelsamtal om hur det ”gröna guldet”, svensk bioenergi, kan hjälpa till att göra EU klimatneutralt år 2050. På plats att diskutera detta ämne är såväl Europaparlamentariker som representanter från Skogsindustrierna, Vattenfall, Naturskyddsföreningen och SCA.

Missa inte dessa spännande, digitala panelsamtal på dagsaktuella ämnen som arrangeras och sänds av Europaparlamentet. Läs mer om varje aktivitet nedan.

”Har Big Tech för mycket makt?” – 28/1

I december 2020 presenterade EU-kommissionen förslag till två nya bestämmelser för alla digitala tjänster, inklusive sociala medier. Förslagen bygger på idén att det som är olagligt offline också bör vara olagligt online.

Vilka konkurrenslagar ska gälla på digitala plattformar? Vem styr över vår yttrandefrihet på internet? Hur kan reglerna skydda konsumenternas rättigheter samt främja innovativa digitala tjänster och en öppen och rättvis digital inre marknad?

Tiemo Wölken från Tyskland och Alex Agius Saliba från Malta är medlemmar i det Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Torsdagen den 28 januari diskuterar dessa två Europaparlamentarikerna ovanstående frågor med företrädare för Facebook, Google, Schibsted och Sveriges Konsumenter.

Datum: Torsdag, 28 januari
Tid: Kl. 10.00–11.30
Plats: Europaparlamentets Youtubekanal

Läs mer om innehåll och paneldeltagare här >> 

Hur kan svensk bioenergi bidra till klimatneutralt år 2050?” 29/1

EU:s Gröna giv siktar på att göra EU klimatneutralt till 2050, stimulera ekonomin med hjälp av grön teknik och att skapa hållbara industrier och transporter. Vilken roll kan skogsbaserad bioenergi spela i omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Och hur kan Sverige bidra till att utveckla EU:s politik för förnybar energi?

Fredagen den 29 januari diskuteras dessa frågor av Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP), tillträdande Europaparlamentariker Emma Wiesner (C) och representanter för Skogsindustrierna, Vattenfall, Naturskyddsföreningen och SCA.

Datum: Fredag 29 januari
Tid: Kl. 10.30–11.45
Plats: Europaparlamentets Youtubesida

Läs mer om innehåll och paneldeltagare här >>