Aktuella tips på EU fonder att söka

EurosedlarDu har väl inte missat att det finns möjlighet att söka EU-medel från Tillväxtverket under våren? Nedan kan du läsa om två olika utlysningar. En kring digitalisering och en för små och medelstora företag som drabbats av Covid-19. 

ERUF Bredband och Digitalisering

Denna utlysning är öppen just nu. Deadline är 18 feb och beslut tas 19 april. Utlysningen gäller insatsområdet Bredband och digitalisering men inte förstudier under våren. Här kan du läsa mer: Bredband och digitalisering i Skåne-Blekinge – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

React EU – Fokus små medelstora företag som påverkats av covid

Tillväxtverket kommer också få extra så kallade React EU medel att dela ut under våren. Detta är inte klart än.

Fokus i utlysningen är små och medelstora företag som påverkats av Covid-19. React-pengarna söks av andra aktörer än företagen själva, som företagsfrämjare och så vidare.  Utlysningen inkluderar även mikroföretag i SMF. Detta  innebär att även företag med mindre än 10 anställda kan ansöka.