Konferens: “EU:s från jord till bord strategi” 9/12

Prata hållbara livsmedel med oss på Europa Direkt Sydskåne!

Se sändningen av konferensen här >>

När? 9 december. Kl. 12.00-16.15.
Var? Kl.12.00-13.00, vi inleder med att bjuda på lunch, Sjöbo Gästgivaregård (Fullbokat)
Kl.13.00-15.30, Konferens, sessionssalen, Sjöbo Kommunhus (Fullbokat att delta på plats)
Kl.15.30-16.15, Inspirationsfika och mingel. (Fullbokat)

Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne. Det är en viktig näringsgren för oss alla. EU:s strategi för hållbara livsmedel kommer att påverka livsmedelsproduktionen och lantbruket i Skåne.

Genom denna konferens vill vi inspirera till dialog och föra samman EU-kommissionens DG AGRI (Generaldirektoratet för jordbruksfrågor) och Europaparlamentariker med Sydskånes jordbrukare, livsmedelsproducenter, lokalpolitiker, intresseorganisationer och elever på lantbruksgymnasium och livsmedelsprogram. Även experter från SLU och LRF kommer att guida oss genom ämnet. Konkreta möjligheter kommer att diskuteras samt fördelar, utmaningar och vägen framåt.

Här är några av de talare du kommer att få möta under dagen:

  • Carl-Johan Linden, representant DG AGRI (Generaldirektoratet för jordbruksfrågor) från EU kommissionen
  • Pär Holmgren, EU-parlamentariker (MP)
  • Kristina Yngwe, Riksdagsledamot på Sveriges riksdag samt ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Per Hansson, Verksamhetsledare Kompetenscentrum företagsledning på SLU, generalsekreterare för NKJ, Nordisk komité for jordbruks- og matforskning
  • Clara Norell, VD för Svensk Hampaindustri
  • Erik Bengtsson, Karlfälts Gård

Moderator:

  • Lia Sandberg, jurist och verksamhetsledare för Europa Direkt Sydskåne

Varmt välkommen!