EU beviljar upp till 80 miljoner euro till forskning gällande vaccin mot coronaviruset

EU-kommissionen, under ledning av ordförande Ursula von der Leyen, samordnar och hjälper EU-länderna med deras insatser mot utbrottet av covid-19 (coronaviruset). Detta handlar exempelvis om att finansiera forskning, finansiera utveckling av vaccin och stödja företag och personer som riskerar att förlora sina jobb.

Ursula von der Leyen har talat med ledningen för ett innovativ europeiskt forskningsföretag som arbetar med en lovande teknik för att ta fram ett vaccin. EU beviljar dem upp till 80 miljoner euro till sitt arbete. Ursula von der Leyen säger i sitt videomeddelande att hon hoppas att detta stöd kommer att få ett vaccin på marknaden före hösten

Kommissionens arbete kan även handla om att stötta EU-medborgare som befinner sig i länder utanför EU och inte kommer hem. Som de 290 personer som varit strandsatta i Marocko och nu har anlänt till EU. Det handlar även om att få hem alla dem som rest inom EU och nu behöver komma hem.

En annan viktig fråga som kommissionen arbetar med är att se till att flödet av varutransporter säkras. Särskilt transporter av medicinska produkter. Det sker även ett samarbete med industrin för att tillverka mer skyddsutrustning för vårdpersonal samt även personal inom polis och gränsbevakning.

Läs mer om vad EU gör kring Coronaviruset på denna hemsida: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_sv och/eller följ EU-kommissionen i Sverige på FB: https://www.facebook.com/EUkommissionen/