EU-projekt stöttar toppmoderna forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund

Mellan 9 september och 9 oktober pågår ett unikt initiativ signerat EU-kommissionen, med målet att uppmärksamma EU-projekt kopplade till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund. Kampanjen är del av en pågående operation i 5 EU-länder och cirka 40 regioner.

Målet är att lyfta fram populära platser vars utveckling stöds av EU. Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV är unika i sitt slag och banar väg för världsledande materialforskning med neutroner och synkrotronljus. Dessa möjliggör nya upptäckter inom t ex energi, hälsa och miljö. Anläggningarna kommer att placera Öresundsregionen i framkant för
forskning och utbildning. EU finansierar flera projekt för att bygga kunskapen kring anläggningarna, och locka hela världens kompetenser på området till regionen.

För att upplysa allmänheten om projekten och anläggningarna kan alla som vill, visa och dela
lite lokal stolthet via en interaktiv tavla placerad vid Clemenstorget intill centralstationen i Lund. Vid tavlan kan besökarna ta en bild och sedan lägga ut bilden via sina egna sociala kanaler. Den interaktiva tavlan finns på plats från och med den 9 september. Dessutom kommer kampanjen synas i annonser, digitalt och i print.

Finansiering:
Totalt: 194 382 976 kr
EU-bidrag: 97 191 488 kr

Projekttid:
Starttid: 2016-03-01
Sluttid: 2020-03-31

Mellan 2014 och 2020 investerar Europeiska unionen 351,8 miljarder euro, nästan en tredjedel av EU: s totala budget, i Europas regioner. Projekt kopplade till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund är några av alla viktiga initiativ där EU bidrar till att stötta projekt på lokal nivå.

Information hämtad från pressmeddelande EU Kommissionen