Kammaren godkänner ny chef för Europeiska centralbanken

Christine Lagarde
Foto: Wikkimedia. By Français : Fonds monétaire international (identité du photographe non mentionnée)

På tisdagen slog Europaparlamentet fast sin rekommendation om att utse Christine Lagarde som ny ordförande för Europeiska centralbanken (ECB).

Europaparlamentets rekommendation godkändes genom en sluten omröstning med 394 ja-röster, 206 nej-röster och 49 nedlagda röster.

Ledamöterna utfärdar ett icke-bindande yttrande om huruvida en kandidat är lämplig som ny chef för Europeiska centralbanken, även om det avgörande beslutet fattas av EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Christine Lagarde väntas ersätta den nuvarande centralbankschefen Mario Draghi. Tidigare på tisdagen höll kammaren också i en debatt om Christine Lagardes lämplighet som ny centralbankschef. Nästa steg är att Christine Lagardes kandidatur kommer att hamna på dagordningen för nästa EU-toppmöte.

Läs mer: https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190912IPR60928/kammaren-godkanner-christine-lagarde-som-ny-chef-for-europeiska-centralbanken?sfns=mo

Information hämtad från pressmeddelande, Europaparlamentet.