Hur stöttar EU världen vid kris?

Illustration från EU-kommissionen kring hur EU: s civilskyddsmekanism fungerar.

EU-kommissionen hjälper till på flera olika sätt när världen drabbas av en kris. Det kan handla om skogsbränder i Sverige, migrationskris i Grekland eller inte minst nu i arbetet kring coronaviruset. Kommissionen har något som kallas för ”Centrum för samordning av katastrofberedskap” i Bryssel som arbetar dygnet runt med att stötta alla länder som ber om hjälp, inte bara i Europa.

Centrum för samordning av katastrofberedskap är hjärtat i EU: s civilskyddsmekanism och samordnar leveranser av hjälpmedel, expertis, civilskyddsgrupper och specialutrustning. Civilskyddsmekanismen hjälper till när ett land drabbas av en nödsituation som är för stor för det enskilda landet att hantera.

Nedan exempel på arbetet kring coronaviruset:

  • Kommissionen startade torsdagen den 19 mars  ett ”rescEU-lager” för EU-länder som behöver sjukvårdsutrustning som tex. respiratorer, skyddsmasker och laboratorieutrustning. Lagret ska ligga hos en eller flera medlemsländer som upphandlar utrustningen och Kommissionen ska stå för 90 % av kostnaden. Centrum för samordning av katastrofberedskap kommer sedan att distribuera utrustningen dit den bäst behövs.
  • Civilskyddsmekanismen kan bidra med upp till 75 % av transportkostnaderna för hemtransporter för EU-medborgare, och personer från länder utanför EU. Civilskyddsmekanismen har hittills hjälpt till att hämta hem över 1 400 EU-medborgare från Wuhan (Kina), Japan, Oakland (USA), Marocko, Tunisien och Georgien.
  • I början av februari skickades över 56 ton personlig skyddsutrustning (skyddskläder, desinfektionsmedel och skyddsmasker) till Kina genom EU:s civilskyddsmekanism i början av coronautbrottet. Sändningarna samordnades av kommissionen  och materialet kom från Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Estland, Österrike, Tjeckien, Ungern och Slovenien.
  • Kommissionen har finansierat olika globala insatser mot coronautbrottet för över 400 miljoner euro. Resurserna har gått till stöd för WHO:s arbete och den globala beredskaps- och insatsplanen samt läkemedelsutveckling och forskning om epidemiologi, diagnostik, behandlingar och klinisk hantering. Kommissionen vill också frigöra 7,5 miljarder euro till investeringar för att hantera coronakrisens effekter.