Hur tycker du EU ska bekämpa cancer?

Just nu kan du lämna synpunkter på EU-kommissionens europeiska plan för cancerbekämpning. Detta kallas för ”samråd” och är ett sätt för EU att lyssna på sina medborgare och berörda parter.

I flera årtionden har EU arbetat för att minska förekomsten av cancer. I slutet av 1980-talet togs den första handlingsplanen ”Europa mot cancer” fram, den ledde till EU-lagstiftning om tobak och arbetsmiljö. Sedan dess har länderna i EU arbetat för att minska dödligheten i kroniska sjukdomar, bland annat cancer. Därför vill nu EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lägga fram en cancerplan som omfattar förebyggande åtgärder, tidig diagnos, behandling och livskvalitet för både cancersjuka och dem som botas. I samband med att planen tas fram vill EU-kommissionen få input av medborgarna genom ett samråd.

Du deltar i samrådet genom att dela dina synpunkter och erfarenheter via ett formulär. Vad tycker du är viktigt? Gör din röst hörd fram till den 21 maj, läs mer om planens omfattning och hitta länk till formuläret här >>