Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge

På Tillväxtverkets hemsida kan du hitta information om en utlysning riktad mot ”Hjälp mot coronakrisen i Skåne-Blekinge”

Utlysningen kan sökas av en juridisk person, privat- eller offentligrättslig – exempelvis universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner eller statliga myndigheter.

  • Utlysningens startdatum: 19 maj 2020
  • Sista dag för ansökan: 7 juni 2020 kl 23:59
  • Prioritering sker löpande allteftersom ansökningar kommer in.

Mer information på Tillväxtverkets hemsida >>