Regnbågsfärgat EU-stöd

Veckan som gick har gått i regnbågens färger. EU-kommissionens representation i Sverige har varit stolt partnerorganisation till Stockholm Pride. På grund av pandemin var det en digital HBTQI+ festival som livesändes den 31 juli till 2 augusti

EU-kommissionen vill ändra på att 61% av HBTQI+ personer i EU är rädda för att hålla sin partners hand offentligt. Kommissionen arbetar på olika sätt med att bekämpa HBTQI+ diskriminering. Detta sker bland annat genom projektbidrag till initiativ som att stötta prideparader i Baltikum och Tjeckien, kampanjer mot mobbning i grekiska skolor samt onlineverktyg för att förebygga hatpropaganda i Italien. Varje år ges stöd på cirka 1,6 miljoner euro på europeisk nivå och på nationell nivå i genomsnitt 2,1 miljoner euro.

Världens största undersökning av livserfarenheter från HBTQI+ personer genomfördes 2019 av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Se undersökningen här: https://europa.eu/!rR83Gp

Panelsamtal om HBTQI+ rättigheter i Europa

Ett steg i kommissionens engagemang har varit att delta på olika sätt under Stockholm Pride. Fram till den 9 augusti kan du se en av veckans aktiviteter. Ett inspelat panelsamtalet om HBTQI+ rättigheter i Europa och den gemensamma strategi som EU-kommissionen vill ta fram. Panelsamtalet är modererat av Mark Levengood. Se video här >>

Läs mer om kommissionens arbete för jämställdhet kring HBTQI+ här >>