Hör mer om kommande utlysningar inom digitalisering

Sätt dig framför datorn med din lunch och ta del av lärdomar och framgångsfaktorer för ett lyckat projekt. Webbinariet lyfter kommande finansieringsmöjligheter för digitalisering som en möjliggörare för omställning och mobilisering. 

När: 25 april kl. 11:15-12:30
Var: Digitalt

Anmäl dig till lunchwebbinariet här

Europa Direkt Sydskåne har bjudit in talare från Tillväxtverket, Region Skåne, ÖKS-sekretariatet i Göteborg och Europeiska Socialfonden+ att medverka i lunchwebbinariet.

Program:

Inledning: Digital omställning för ett starkare Europa
Viktoria Skarler, Europa Direkt Sydskåne
Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern och EU:s prioritering: den digitala omställningen

Regionalfonden Skåne-Blekinge 
Johanna Wahn, Tillväxtverket
Vad vill Skåne-Blekingeprogrammet uppnå och fokusera på?
Finansieringsmöjligheter
Projektexempel med digitalisering som inspiration

Europeiska socialfonden+ (ESF+) 
Anna-Lena Wettergren-Wessman
Finansieringsmöjligheter
Projektexempel som inspiration

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet
Ida Elsing, ÖKS-sekretariatet
ÖKS-programmets perspektiv; vad ÖKS-programmet vill uppnå, och kommande finansieringsmöjligheter
Projektexempel: ”Nordic Digital Health & Education”

Södra Östersjöprogrammet 
Ulrika Melander, Externa relationer och stöd, Region Skåne
Finansieringsmöjligheter
Projektexempel som inspiration

Regionala utvecklingsperspektiv och reflektioner kring framgångsfaktorer 
Ulrika Melander, Externa relationer och stöd, Region Skåne 
Eskil Mårtensson, Externa relationer och stöd, Region Skåne ÖKS-programmets
Reflektioner kring ett projekts framgångsfaktorer

Frågestund