EU-kommissionens nyhetsbrev 11 mars 2019

Detta är ett direkt återgivande av det nyhetsbrev som går att prenumerera på via EU-kommissionen. Önskar du få det i mejlen? Anmälan finns längst ned i inlägget.

Kära EU-intresserade!

Med risk för att framstå som något repetitiv med detta påstående så vill jag ändå hävda att vi befinner oss i en avgörande Brexit-vecka med potentiellt tre viktiga omröstningar i det brittiska parlamentet:

1.       om utträdesavtalet imorgon tisdag,

2.       om denna omröstning får ett negativt utfall – en ny omröstning om en “no deal” på onsdag,

3.       och till slut, om man även säger nej till “no deal” – en tredje omröstning om en förlängning av det brittiska medlemskapet till efter den 29 mars.

Tidigare erfarenheter har visat att det är bäst att avstå från alla former av spekulationer om utgången i dessa omröstningar, men klart är i alla fall att PM Theresa May har många att övertyga för att få igenom utträdesavtalet – sina egna Brexiteers, DUP, dvs unionistpartiet på Nordirland och också hoppas på stöd från Labour. Skulle alla omröstningar bli negativa eller vi få en kort förlängning har vi ett givit toppmötesfokus för Europeiska rådet i nästa vecka. På torsdag kväll vet vi mer – troligen.

Men det händer spännande saker på EU-fronten också i Sverige. På fredag den 15 mars hoppas jag att ni vill komma till Europahuset och diskutera med Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet. På medborgardialogen med honom kommer vi att ta upp mycket konkreta frågor som berör oss alla  – som varför EU-medborgare fortfarande insjuknar i mässling och TBC fast det finns fullgott vaccin, vilka risker det finns med att använda antibiotika i förbyggande syfte (t.ex. utvecklande av antibiotikaresistens) och vilka regler det finns i EU för detta och kanske även frågor om kvalitén på och kontrollen av den mat vi äter. Vi kommer också att passa på att prata med kommissionären om det spännande EU-året 2019 med Europaparlamentsval, ny EU-kommission, Brexit och en mängd nya utmaningar. Kom och gör din röst hörd! Mer om seminariet: https://ec.europa.eu/sweden/events/20190315_sv .

Ni har väl också sett att vi tillsammans med Franska institutet och Goethe–institutet anordnar ett språkseminarium nu på torsdag? Genom paneldiskussioner med företrädare för myndigheterna, arbetsmarknadens parter och näringslivet samt inbjudna experter från Danmark och Bryssel vill vi lyfta frågan om hur vi ska få fler barn och ungdomar att läsa franska och tyska i skolan. Frankrikes och Tysklands Sverige-ambassadörer kommer att inleda och närvara vid seminariet. Anmäl er via denna länk: https://ec.europa.eu/sweden/events/20190314-languages_sv .

Slutligen en liten försmak på nästa veckas nyhetsbrev – då tänker jag berätta mer om det kluster av seminarium som formligen exploderar (ursäkta det dramatiska ordvalet…) den 26 och 27 mars. Då kommer vi att diskutera ”Vilket EU vill du ha?” med bl.a. EU-minister Hans Dahlgren, EU:s handelspolitik med bl.a. Cecilia Malmströms kabinettschef Maria Åsenius, EU:s sociala pelare med bl.a. generaldirektör Joost Korte och EU-Asien-relationerna med bl.a. statssekreterare Niklas Johansson, UD. Detta som en början på en rad seminarier som vi planerar genomföra för fördjupad information och diskussion inför EU-valet den 26 maj.

Trevlig EU-vecka!

Katarina Areskoug Mascarenhas

Chef för EU-kommissionen i Sverige

EU DENNA VECKA

11-14/3 Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg.

På dagordningen står bland annat:

·         Debatt om EU:s framtid med Slovakiens premiärminister Pellegrini

·         Hur riskerna med en eventuell avtalslös brexit kan begränsas

·         EU:s klimatpolitik till 2050

·         Cybersäkerhet – hot från Kina

·         EU:s framtida förbindelser med Kina

·         Handelsförhandlingar mellan EU och USA

Mer om sessionen i Strasbourg

11/3 Läkemedel och miljö

I dag publicerade EU-kommissionen ett meddelande om de risker som kopplas till att läkemedelsrester finns i vattendrag och grundvatten och att antibiotika och andra effektiva substanser kan spridas till både människor och djur. Rapporten ska bidra till kunskapsutbyte, samarbete och förbättrade rutiner. EU-kommissionen kommer att följa upp åtgärderna i meddelandet och uppmanar EU-länderna och andra intressenter att också agera.

Mer om meddelandet

11/3 Eurogruppen

Euroländernas finansministrar möts i Bryssel och diskuterar bland annat Grekland, bostadsmarknader och Lettland.

Mer om mötet

12/3 Ekofinrådet

EU-ländernas finansministrar kommer att se över EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. De väntas också nå en överenskommelse om punktskatter på alkohol. De ska även diskutera beskattning av digitala tjänster. På dagordningen står också EU-kommissionens förslag till Invest EU, ett program som för samman flera finansiella instrument för att stödja investeringar och innovation och skapa arbetstillfällen i EU. Ministrarna ska också diskutera den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna.

Mer om mötet

12/3 EU-kommissionärernas veckomöte i Strasbourg

Efter mötet väntas kommissionens vice ordförande Jyrkki Katainen presentera ett dokument om relationerna mellan EU och Kina.

Konferenslogga

12-14/3 Syriens framtid

EU och FN kommer tillsammans att leda den tredje givarkonferensen för Syriens och dess grannländers framtid. Syftet med konferensen är att fortsätta att samla det internationella samfundet bakom ansträngningar för att stödja det syriska folket och nå en varaktig politisk lösning på Syrienkrisen, i linje med FN:s säkerhetsråds resolution 2254.

Mer om konferensen

14/3 Intelligenta transporter

Under torsdagen presenteras kommissionens arbete med C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems. C-ITS är system för effektivt datautbyte där fordon kan koppla upp sig mot varandra, mot väginfrastruktur och andra väganvändare.  

15/3 Kapitalmarknadsunionen

EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis presenterar en lägesrapport för arbetet med kapitalmarknadsunionen, som ska öka möjligheterna till gränsöverskridande sparande och investeringar.

15/3 Möte i rådet (sysselsättning och socialpolitik)

Ministrarna kommer bland annat att diskutera Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, EU:s sociala dimension efter 2020 och ett antal lagstiftningsärenden:

·         Europeiska arbetsmyndigheten

·         Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor

·         Balans mellan arbete och privatliv

·         Samordning av sociala trygghetssystem

·         Skydd mot cancerframkallande ämnen

·         Tillgänglighet för personer med funktionshinder

EVENEMANG

Gunnar Hökmark (M), Heléne Fritzon (S) och Katarina Areskog Mascharenhas

13/3 EU och nationalstatens återkomst – Bokseminarium i Malmö

I Europaperspektiv 2019 – den 22:a årgången av årsboken – diskuterar ledande svenska forskare och experter hur tendenser till ekonomisk nationalism i syfte att slå vakt om arbetstillfällen i det egna medlemslandet växer sig starkare. Flera av unionens medlemsstater trotsar öppet gemensamt fattade beslut och ifrågasätter till och med EU:s grundläggande värderingar. Euroskeptiska och nationalistiska partier mobiliserar inför Europaparlamentsvalet i maj och för första gången någonsin förväntas ett land lämna EU. 2019 ser därför ut att bli ett avgörande år för det europeiska samarbetet.

Mer info och anmälan

Learning German and French

14/3 Time to Act – the Importance of Learning German and French as a Foreign Language in Sweden

The Institut Français de Suède, the Goethe-Institut Schweden and the Representation of the European Commission in Sweden would like to invite you to a seminar focusing on the European language learning – especially French and German in Sweden.

Mer info och anmälan

Vytenis Andriukaitis, Member of the EC

15/3 Medborgardialog: Let’s talk about health in the EU!

Join the “Everything you always wanted to know on EU Health and Food Safety citizens’ dialogue” with Vytenis Andriukaitis, Commissioner responsible for Health and Food Safety and Andrea Ammon, Director of European Centre for Disease Prevention and Control!

Mer info och anmälan

– – –

Vill du komma med på sändlistan av detta nyhetsbrev? Hör av dig till comm-rep-sto-rsvp@ec.europa.eu


Lämna ett svar