EU lägger fram ny HBTQI-strategi

Pridefärgerna

EU har lagt fram sin strategi för att bekämpa diskriminering och hatbrott riktade mot HBTQI-personer. Den nya EU-strategin har flera punkter och är planerad att sträcka sig över fem år. Ett av de första stegen är att diskriminering på arbetsmarknaden ska kartläggas.

Jämlikhet är ett av EU:s kärnvärden som syftar på att alla har rätt att behandlas likadant, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. EU har genom åren varit stöttande i frågan men 43 % av HBTQI-personer inom unionen uppger att de känner sig diskriminerade. Flera medlemsländer har inget lagstiftat skydd mot diskriminering, men nu är det första gången som en gemensam EU-strategi har presenterats.

Det finns en officiell EU-brottslista med brott som är straffbart för alla medlemsländer. Den täcker sedan tidigare hatbrott och hatpropaganda, men har inte täckt hatbrott riktade mot människor p.g.a. sexuell läggning, det vill kommissionen ändra på.

Strategin ska även stärka transpersoner och intersexpersoners rättigheter genom att inkludera dem i diskrimineringslagstiftningen. Transpersoner ska kunna ändra sitt juridiska kön utifrån självidentifikation. Kommissionens förslag vill också förbjuda tvångssterilisering av transpersoner för att kunna ändra sitt juridiska kön.

Kommissionen föreslår också att alla medlemsländer ska erkänna familjeband som skapats i ett annat EU-land. Det innebär att två kvinnor som gift sig i Sverige ska få fortsätta vara gifta, även om de flyttar till ett EU-land där samkönade äktenskap inte är tillåtna.

Det skulle också innebära att kvinnopar som flyttar till Sverige med sitt barn ska erkännas som föräldrar även här, vilket inte är fallet idag.

Läs mer om strategin och de nya lagförslagen på kommissionens hemsida.