EU-projekt skapar en mer miljövänlig hamn i Ystad

Bild av Ystad hamn

Projektet ”Uppgradering av lastkapaciteten och LNG bunkring på den maritima länken mellan Świnoujście – Ystad” ska bidra till en mer miljövänlig hamn och framtidssäkra Ystad Hamns fortsatta hamnverksamhet. Det innefattar bland annat konstruktion av två nya färjelägen för att kunna ta emot större färjor. I maj i år togs det första spadtaget och projektet kommer att pågå fram till 2022.

I september 2018 blev projektet beviljat ett EU-bidrag på 34,8 miljoner Euro från fonden för ett sammanlänkat Europa varav Ystads kommun/Hamnen får 24,37 miljoner Euro. Deltagarna i projektet är Ystads kommun tillsammans med Ystad Hamn samt Polferries S.A och Gaz System från Polen. Ystads kommun är koordinator för projektet och står för det administrativa och samordnande arbetet samt håller i all kontakt med den Europeiska kommissionen.

För att fartyg ska kunna använda det mer miljövänliga drivmedlet flytande naturgas (LNG) krävs stora infrastrukturlösningar, både i hamnar och till sjöss. I Ystad Hamn görs investeringar i infrastruktur och terminalanläggningar till 2021. Två nya färjelägen konstrueras och på kajen kommer det finnas ett särskilt område för att leverera LNG till fartyg via tankbil. För att minska utsläppen brukar fartyg drivas av el då de är inne i hamn vilket kräver eluttag på kajerna. Detta finns i Ystad Hamn i dagsläget, men det kommer att bli fler i och med projektet.

Hamnbassängen och infartsleden kommer att muddras och muddringsmassorna kommer att tillvaratas och användas, bland annat i utformningen av en ny vågbrytare. För att optimera trafikflödet och minimera miljöpåverkan placeras två nya flexibla ramper ut vid de nya färjelägena och det kommer att skapas uppställningsytor för avgående och ingående trafik till färjor.

Gaz System, tillsammans med dotterbolaget Polskie LNG, kommer att konstruera ett LNG-bunkringsfartyg med bas i Świnoujście till 2022. Bunkringsfartyget kommer att användas till att förvara, transportera och tanka fartyg med LNG. Det kommer att möjliggöra tillgången till LNG på rutten Świnoujście – Ystad och kan tillgodose stora delar av Östersjön med LNG som marint bränsle.

Dessutom kommer en ny stor färja som kan drivas av LNG att utvecklas av Polferries till 2021 för färjetrafik på rutten Ystad – Świnoujście.