Europadagen 2022

Idag firar vi Europadagen – EU:s födelsedag. På dagens datum, 1950, höll Frankrikes dåvarande utrikesminister ett tal kring ett nytt samarbete för fred inom Europa. Detta tal “Shumandeklarationen” blev startskottet för EU.
För att uppmärksamma Europadagen har Europa Direkt-kontoren i Skåne spelat in en videokampanj om lokala och regionala projekt som medfinansieras av EU. Filmerna uppmärksammar hur EU påverkar samhället positivt på lokal nivå. Se filmerna nedan.

A-traktorprojektet, Tomelilla

”A-traktorprojektet” är ett EU-projekt som har sammanfört motorintresserade vuxna och unga i Tomelilla. Möt medlemmar från Österlens motor- och teknikförening som bygger A-traktorer tillsammans. Projektet som svetsar samman olika generationer är finansierat av Leader Sydöstra Skåne, La Source.

Fyra hörn, Ystad

”Fyra hörn” är ett EU-projekt som möjliggör för unga och lokalpolitiker att mötas i Europas fyra hörn. Hör unga och en lärare från Ystad Gymnasium berätta om sitt EU-projekt som är finansierat från Erasmus+.

Unga vidare, Svalöv och Landskrona

Unga Vidare riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar och som bor i Skåne kommunerna Landskrona eller Svalöv. Unga Vidare vill föra individer närmare arbetsmarknaden och ut i arbete eller studier.

Ung kompetens, Eslöv

”Ung kompetens Eslöv” kan genom EU-finansiering av Europeiska Socialfonden arbeta med att hjälpa ungdomar hitta sin väg tillbaka i studie- och arbetslivet.

Talangjobb, Helsingborg

Projektet Talangjobb möter ungdomar som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och har behov av framför allt yrkeskunskaper.

Cool DH, Lund

”Cool DH” arbetar med att göra Lund till en klimatsmartare stad! Hör Markus Paulsson berätta om hur EU-finansieringen från Horison 2020 bidrar till att utveckla Lund genom överskottsvärme från forskningsanläggningen MAX IV på Brunnshög.

HUS, Hässleholm

Möt projektledarna Anna och Johan som berättar om det Leaderfinasierade projektet HUS (Hässleholm utveckling via samverkansmodell) som syftar till att utveckla Hässleholms stadskärna.