EU:s gröna vecka

Nu pågår EU:s gröna vecka där det fokuseras lite extra på vår miljö. Hur kan vi arbeta tillsammans för att förverkliga ett mera hållbart Europa?

Föroreningar finns omkring oss i luft, vatten och mark. Det påverkar oss människor negativt och är en anledning till att den biologiska mångfalden påverkas. Att arbeta mot föroreningar är något som finns med i den gröna given såväl som att skapa en giftfri miljö samt att bygga upp Europa efter Covid-19 på ett hållbart sätt.

Årets miljövecka dediceras till ”nollföroreningsambitionen”. Fokus kommer även att ligga på exempelvis klimatinitiativen och initiativ inom energi, industri, rörlighet, jordbruk, fiske, hälsa och biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om initiativet och registrera dig på en digitala konferens för diskussion och föredrag Home | EU Green Week 2021 På hemsidan finns även bidrag från unga konstnärer på temat ”Min värld utan föroreningar”.