Förstudie framtidens kollektivtrafik på landsbygden

Bild av buss: Wikimedia, Creative Commons

Känner du till ”Förstudie framtidens kollektivtrafik på landsbygden” som Sjöbo och Tomelilla har fått EU-medel till? 

Förstudien kommer att presenteras av EU-samordnare Frida Lindén Tiberini på bland annat företagarfrukost i Tomelilla tisdag 28 och i Sjöbo onsdag 29. 

Du hittar mer information om förstudien här www.sjobo.se/FKL