Nutida och framtida utmaningar för kustsamhällen i EU

Den 12-13 oktober hålls det en konferens i Tallinn om hur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) bidrar till att stödja genomförandet av den gemensamma fiske- och havspolitiken under den nuvarande programperioden (2014-2020). Det kommer även diskuteras om de nutida och framtida utmaningarna för kustsamhällen i EU, och vilka de politiska svaren kan vara på dessa.

Lämna ett svar