Påverkas ditt företag av Brexit?

Vägval som symboliserar Brexit

Hur påverkar Brexit företag? Om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal, som skulle omfatta en övergångsperiod, kommer landet i tullhänseende att behandlas som ett icke-EU-land från och med utträdesdatumet.

Brexit kommer att påverka ditt företag om…

… ni säljer varor eller utför tjänster i Storbritannien
… ni köper varor eller tjänster från Storbritannien
… ni transporterar varor via Storbritannien.

Vad innebär det?

Utan övergångsperiod (som slås fast i utträdesavtalet) eller ett slutgiltigt arrangemang kommer WTO:s allmänna regler, utan tillämpning av förmåner, att gälla för handelsförbindelserna med Storbritannien från och med utträdesdatumet.

Detta leder framför allt till följande:

  • Tullformaliteter kommer att gälla, tulldeklarationer måste göras och tullmyndigheterna kan komma att kräva garantier för framtida eller aktuella tullskulder.
  • Tullar tas ut på brittiska varor som förs in i EU, utan förmåner.
  • Förbud eller restriktioner kan också gälla för brittiska varor som förs in i EU, vilket innebär att det kan komma att krävas import- eller exporttillstånd.
  • Import- och exporttillstånd som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
  • Tillstånd för tullförenkling eller tullförfaranden som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
  • Tillstånd som godkänd ekonomisk aktör som utfärdats av Storbritannien kommer inte längre att gälla i EU (EU-27).
  • EU-länderna kommer att ta ut moms på brittiska varor vid import till EU. Export till Storbritannien omfattas inte av moms.
  • Regler för deklaration och inbetalning av moms (för leverans av tjänster som elektroniska tjänster) och momsåterbetalning mellan länder kommer att ändras.
  • Förflyttning av varor till Storbritannien kommer att kräva en exportdeklaration. För förflyttning av punktskattepliktiga varor till Storbritannien kan det också komma att krävas ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD).
  • Förflyttning av punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU (EU-27) måste befrias från tullformaliteter innan förflyttning enligt systemet för förflyttning och kontroll av punktskattepliktiga varor

Vad kan du göra?

Alla berörda företag måste förbereda sig, fatta nödvändiga beslut och avsluta sina administrativa åtgärder så snart som möjligt för att undvika avbrott i verksamheten.

Läs mer och se en checklista kring vad du behöver tänka på här >>

Text hämtad från: Europeiska kommissionens hemsida