Res hållbart och smart – med tåg

Infographich med statistik kring tågresande
Bild från EU-kommissionens hemsida

Ett sätt för Europa att uppnå målet att bli klimatneutrala till 2050 är att reflektera över olika sätt att resa.

Den pågående pandemin har förändrat hur vi utforskar nya platser, gör affärsresor och besöker de vi känner i andra länder. Men när vi väl reser är det viktigt att fundera över vilka transportmedel vi väljer.

2021 är ”The European Year of Rail”. Detta initiativ från EU-kommissionen lyfter tågresor som det hållbara, smarta och säkra sättet att resa. Under året kommer det att dyka upp olika aktiviteter som uppmuntrar människor att välja tåget som färdmedel.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida >>