Sveriges regering tar strid för mobilitetspaketet

I juni förra året blev det så kallade mobilitetspaketet antaget av EU-parlamentet. Den nya reformen innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och en ökad trafiksäkerhet för transportsektorn i Europa. 

Men nu har 15 överklagande mot lagen gått igenom till EU-domstolen. Svensk regering har lovat att intervenera rättsmålen i EU-domstolen med syftet att strida för mobilitetspaketet. Detta innebär att Sverige kommer att ha en egen part i rättsmålet och kan framföra egna argument och bevis för att stödja lagstiftningen.

Beslutet är ovanligt och visar hur viktigt regeringen anser att mobilitetspaketet är. Lagstiftningen kommer bland annat att påverka arbets- och vilotider och inrätta nya regler för hur utländska företag får hantera inrikestransport i andra EU-länder.

Effekten av de nya reglerna är att lastbilschaufförer inte längre tillåts leva ett nomadliknande liv och bo i sina lastbilar i månader i sträck. Mobilitetspaketet garanterar att lastbilen, och föraren, behöver återvända till hemlandet var åttonde vecka. Detta gör att förarna inte tvingas tillbringa sin fritid på parkeringsplatser på helger och ledigheter.

De 15 överklagandena till EU-domstolen kommer från Polen, Bulgarien, Rumänien, Ungern, Litauen, Malta och Cypern. Dessa länder vill skriva om delar av lagstiftningen. Att så många länder protesterar mot en ny lag är unikt och visar hur laddad denna fråga är.

Läs mer om mobilitetspaketet här>>

Läs pressmeddelandet från regeringen här >>