Tillsammans i Europa

Så kom och gick den 26 maj. Valdeltagandet i Sverige står nu klart att ha blivit det högsta någonsin för ett EU-val, nämligen 55,27%. Att engagera sig politiskt och nyttja sin demokratiska röst var också något sammantaget medlemsländerna gjorde än mer, och mer än varannan person gick till valurnan. 

Det här är fantastiska nyheter för demokratin! Om du fick upp lusten, engagemanget och viljan till att engagera dig även i framtiden så behöver det inte heller ta slut nu. Alla rösterna må vara räknade, men på tillsammansieuropa.eu fortgår arbetet. På denna hemsida, en uppföljare till denhärgångenröstarjag.eu, har du möjlighet att fortsätta bredda diskussionen, lära av andra européer, hitta gemensamma nämnare och tillsammans med de nyvalda ledamöterna till Europaparlamentet jobba för de förändringarna du vill se i EU de närmaste 5 åren. 

Tryck här för att läsa mer och anmäla dig. Tillsammans kan vi verka för att fortsätta bidra med våra åsikter och tankar till våra folkvalda parlamentariker.