Tomelilla får EU-stöd för utveckling av digital service

Digitalisering är en het framtidsfråga och något som EU planerar att satsa mycket medel på i ett helt nytt program i den kommande långtidsbudgeten för 2021-2027. Det kommer handla om satsningar på superdatorer, AI, cybersäkerhet, digital kompetens och bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället.

Digitalisering

Men redan nu går det att söka EU-medel för digitaliseringsprojekt. Några som har gjort det är Tomelilla kommun. De har ett pågående projekt kring bredbandsutbyggnad och att arbeta mer strategiskt med digitalisering, bland annat genom en gemensam strategi för de kommunala verksamheterna. Det i sin tur ledde till en ny projektidé om att ta ett helhetsgrepp kring all kommunal service och digitalisera och automatisera stora delar av den.

Grattis säger vi till Tomelilla som får drygt 5 miljoner kronor av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till det!

Läs mer om Tomelillas digitala strategi (Sveriges minsta!) och projektet ”Bredband och digitalisering i Tomelilla

Läs mer om Tomelillas nya projekt ”Digital Kommunal Service i Tomelilla

Läs mer om ”Digital Europe Programme