Ungt engagemang kring EU

Unga från Sydskåne lär sig mer om EU

Förra fredagen var det dags för ungdomar från de Sydskånska kommunerna att lära sig mer om EU. Europa direkt Sydskåne anordnade en utbildning och workshop i Ystad med ett glatt gäng engagerade unga.

Ungdomarna är del i en grupp av unga EU-ambassadörer som får lära sig mer om EU samtidigt som de deltar i olika evenemang där de sprider sin kunskap vidare. Utbildningen hölls i Ystad och startade med en presentation om EU:s historia och uppbyggnad samt Sveriges roll i Europa. Även olika EU-projekt för ungdomar, som den Europeiska solidaritetskåren och DiscoverEU, togs upp. 

Sedan var det dags för en workshop där deltagarna diskuterade bland annat EU:s klimatarbete och möjligheterna som kommer med fri rörlighet inom EU.

Eventet avslutades med de ungas egna idéer. De fick diskutera hur man på bästa sätt förmedlar kunskaper om EU till skolungdomar i Sydskåne. Det talades även om ett par kommande aktiviteter i deras respektive skolor som EU-ambassadörerna ska arrangera under hösten.

Är du ung och bor i Sydskåne och vill vara med på framtida evenemang? Kontakta oss!