EU-finansiering rustar Sverige med två brandbekämpningsplan

Foto: EC – Audiovisual Service Fotograf: Andrey Smirnov

När det inträffar kriser i EU-länder har vi stor nytta av EU:s gemensamma civilskyddmekanism – rescEU. De två planen, som finns på Skavsta flygplats, finansieras genom rescEU. Planen står redo att användas för att släcka bränder i såväl Sverige som den norra EU-regionen.

”Dessa brandbekämpningsplan, som kan rycka ut och bekämpa bränder i hela Sverige, finansieras till 90 % av EU genom rescEU – EU:s civilskyddsmekanism. De är ett bra exempel på hur EU:s medlemsländer poolar sina resurser för att gemensamt anskaffa dyr utrustning. Som en följd av Corona-pandemin föreslog EU-kommissionen i förra veckan mer pengar till rescEU för att ytterligare förbättra EU:s krisberedskap”, säger Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige*.

Flygbekämpning av skogsbränder är högsta prioritet för rescEU eftersom skogsbränderna i Europa förväntas förvärras på grund av klimatförändringarna. Länderna Kroatien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Sverige har sammanlagt erbjudit 11 flygplan och 6 helikoptrar för att bekämpa skogsbränder inom EU.

EU-kommissionen har i sitt återhämtningspaket efter covid-19-pandemin föreslagit en uppdatering och förstärkning av RescEU och EU:s civilskyddsmekanism. Detta då det finns ett behov av ett flexiblare, snabbare och mer reaktivt system för att hantera stora nödsituationer.

Läs gärna vårt tidigare inlägg på hur EU hanterar kriser här >>

* citat hämta från EU-kommissionens nyhet.